top of page

VERZEKERING

Al onze leden zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, dood en invaliditeit. Bij burgerlijke aansprakelijkheid zal er echter in vele gevallen beroep gedaan worden op de familiale polis van de ouders.

Wanneer een lid tijdens de activiteiten een ongeval heeft, zal de leiding het kind naar de dokter brengen en dit ongevalformulier invullen.

 

Bij een ongeval waarbij de ernst pas later duidelijker wordt, zal je zelf naar de dokter moeten gaan en het ongevalformulier zelf moeten downloaden en printen en dit laten invullen door de dokter. Dit doe je best voor je naar de dokter gaat. Als dit formulier ingevuld is door de dokter, bezorgt u dit zo snel mogelijk terug aan de hoofdleiding.

Hierna krijg je een mail van onze verantwoordelijke met de nodige documenten en stappen die u eventueel moet doorlopen.

Het komt er uiteindelijk op neer dat alle kosten die niet terugbetaald worden door jullie eigen mutualiteit worden terugbetaald via de Chiro verzekering.

bottom of page