CORONAMAATREGELEN

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: deze lijst kan je terugvinden op deze website: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

 

2. Wat als er iemand ziek wordt op kamp? Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

 

3. Op kamp in contactbubbels We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp. Zo zullen onze bubbels eruitzien: Groep 1: Mini’s, speelcub, rakwi’s en hun leiding Groep 2: Tito’s, keti’s, aspi’s en hun leiding Groep 3: kookouders en dienstleider.

 

OPGELET: Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.

 

Activiteiten gaan door in de bubbels van 50 personen op het kampterrein of in de nabijgelegen bossen. Activiteiten met veel lichamelijk contact worden vermeden. Er worden ook voldoende rustmomenten en momenten van vrij spel ingelast. Uitstappen naar bijvoorbeeld zwembaden of recreatieparken kunnen alleen als op dat moment het toegelaten is dat jeugdwerkgroepen hieraan mogen deelnemen. Tweedaagse en overnachten buiten het kampterrein zijn niet toegelaten dit jaar. Ook de oudleiding zal dit jaar niet op bezoek mogen komen.

4. Contactlogboek Tijdens het kamp wordt een logboek bijgehouden die de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 5. Extra hygiënemaatregelen We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen en mondmaskers. We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: • Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel • Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) • Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) Daarnaast voorzien we ook apart sanitair en extra kraantjes om de handen te wassen. 6. Na het kamp Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now